تصویربرداری : رادیوگرافی , سونوگرافی , ماموگرافی , سی‌تی اسکن
آزمایشگاه و آسیب‌شناسی
فیزیوتراپی
شنوایی‌شنجی
تغذیه

وقت مورد نظر خود را اینترنتی رزرو نمایید

با استفاده از فرم موجود در پورتال بیمارستان تندیس قادر به ثبت درخواست وقت جهت مراجعه به بیمارستان خواهید بود