جردن (نلسون ماندلا)  ، بالاتر از اسفندیار ، خیابان تندیس ، پلاک 2

تلفن : 021- 752540000

فکس : 021 - 75254500

وقت کلینیک : 021 - 75254400

وقت اتاق عمل : 021- 75254215

وقت اورژانس : 024 - 75254234

 
با ما در تماس باشید