آقای دکتر محمد روحی

تخصص پزشک : جراح و متخصص ارتوپدی, فلوشیپ زانو, واتروسکوپی مفاصل ازفرانسه, متخصص آسیب‌های ورزشی از (IOC) سوئیس

آقای دکتر محمد روحی

ارتوپدی

Need a Speciallist?

Get Better Now! Just Make An Appointment