آقای دکتر پیام طبرسی

استاد گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی

معاون آموزشی مرکز تحقیقات سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری

پژوهشگر برتر کشور جشنواره رازی در رشته علوم بالینی سال ۱۳۹۶

دو نوبت پژوهشگر برگزيده جشنواره ابوريحان سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵

تخصص پزشک : متخصص بيماري‌هاي عفوني فلوشيپ عفونت در نقص ايمني ( كنسر و پيوند)

 
 

آقای دکتر پیام طبرسی


فوق تخصص عفونی

Need a Speciallist?

Get Better Now! Just Make An Appointment