برنامه کلینیک ها


شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
کلینیک فوق تخصصی ریه دکتر ملک محمد
8-10
کلینیک ویژه قلب دکتر ضیافت
9-12
دکتر صراطی
16
دکتر ضیافت
9-12
دکتر صراطی
12الی13
دکتر ضیافت
9الی12
دکتر صراطی
16
دکتر ضیافت
9الی12
دکتر صراطی
12-13
کلینیک ویژه رادیولوژی و سونوگرافی سونوگرافی
9الی12
16الی18
سونوگرافی
9الی12
16الی18
سونوگرافی
9الی12
16الی18
سونوگرافی
9الی12
16الی18
سونوگرافی
9الی12
16الی18
سونوگرافی
9الی12
16الی18
کلینیک ویژه گوارش دکتر الچیان
8-12
دکتر سید مجیدی
8-12
دکتر مشایخ
12-13
دکتر سید مجیدی
8-12
کلینیک ویژه جراحی مغز و اعصاب دکتر شمسا
16الی18
دکتر سنجری
11-17
دکتر سنجری
13-18
دکتر شمسا
16الی18
دکترشمسا
16-18
دکتر شمسا
10-13
دکترسنجری
13-18
دکتر موذنی
14الی16
کلینیک ویژه خون و آنکلوژی دکتر حمیدی زاده
10-12
کلینیک ویژه گوش وحلق وبینی دکتر ظفرمند
18-19
دکتر آقازاده
10-12
دكتر پيوندي
14-16
کلینیک ویژه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی خانم بنایی
10-12
خانم بنایی
10-12
خانم بنایی
10-12
خانم بنایی
10-12
کلینیک ویژه اطفال دکتر زمانی
12
دکتر زمانی
12
دکتر زمانی
12
دکتر زمانی
12
دکتر زمانی
12
دکتر وزیری
10-12
دکتر زمانی
12
کلینیک ویژه جراحی عمومی دکتر
فهیمی هنزایی
10-12
دكتر ملك زادگان
12-16
دکتر مرزبان
14-16
کلینیک ویژه ارولوژی دکتر امیری
13-15
دکتر عابدی
10-12
دکتر امیری
10-12
دکتر رحمانی زاده
9:30-10:30
دکتر عابدی
9-10
كلينيك بيهوشي دکتر قهرمانی
10الی12
دکتر قهرمانی
10الی12
دکتر قهرمانی
10الی12
دکتر قهرمانی
10الی12
دکتر قهرمانی
10الی12
کلینیک ویژه ارتوپدی دکتر روحی
12-14
دکتر اسدی شریف
16-18
دکتر اسدی شریف
16-18
دکتر روحی
12-14
دکتر اسدی شریف
16-18
دكتر کریمی
10-12
کلینیک فوق تخصصی زنان دکتر ناصحی
15الی17
دکتر ناصحی
10الی12
دکتر آریانژاد
16الی18
دكتر ناصحي
10-12
کلینیک داخلی مغز و اعصاب دکتر محمد زاده
12-15
دکتر محمد زاده
16-18