اتاق های جراحی

اتاق های جراحی

بخش جراحی بیمارستان تندیس, با ۹ اتاق عمل در سه بخش‌‌ هر بخش شامل سه اتاق عمل در طبقه پنجم و سوم واقع شده که به آخرین تکنولوژی دستگاه‌های بیهوشی و تجیهزات ویزه جراحی‌های تخصصی مجهز هستند. به طوری که کلیه اعمال جراحی عمومی و تخصصی, در اتاق عمل‌های تندیس قابل انجام‌اند. پرونده الکترونیک, بیمار شامل کلیه گرافی‌ها و آزمایشات و مشاوره‌های پزشکی و مراحل درمانی طی شده, در دسترس گروه جراحی قرار می‌گیرد.

ريكاوري داراي کامل‌ترین امكانات و تجهيزات جهت بيماران جراحي شده و پرسنل مجرب بيهوشي است که از طريق گزينش و با سابقه كاري حداقل ۳ سال در معتبرترين مراكز درماني كشور استخدام گرديده و آماده ارائه خدمت به بيماران عزيز هستند.​