loader image

اورژانس

اورژانس

بخش اورژانس درطبقه همکف از بخش هاي تخصصي بيمارستان تندیس به صورت شبانه‌روزی از حضور دائمی پزشک متخصص طب اورژانس بهرمند است. بيماران به محض ورود, دسته بندي (ترياژ) شده تحت مراقبت و درمان قرار می‌گیرند. پرستاران اين بخش داراي توانائي‌ و آگاهي هاي لازم در زمينه مراقبت ويژه، احياء قلبي ريوي و ترياژ بيماران هستند. اورژانس بیمارستان تندیس به گونه‌ای طراحی شده که دسترسی به تریاژ و اتاق CPR در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد. اورژانس با پنچ تخت فعال داراي اتاق عمل سرپایی, اتاق CPR , اتاق بستری روان ( بیماران اعصاب و روان ) مجهز به پیشرفته‌ترین امکانات جهت ارائه خدمات درماني به بيماران است. کلیه‌ آزمایش‌ها و گرافی‌ها, مستند و بایگانی می‌شود. هرپنج تخت اورژانس و همچنین اتاق عمل اورژانس مجهز به سیستم مانیتورینگ هستند. یک تخت با امکان احیای نوزادو کودک است. در صورت شرایط بحرانی امکان بستری همزمان هفت نفر در آن مهیاست.

در اورژانس تندیس کلیه اقدامات اورژانسی, ترمیم انواع زخم‌ها, گچ‌گیری, آتل‌گیری, احیای قلبی ریوی با امکانات به روز تحت نظرپزشک متخصص طب اورژانس انجام می‌گیرد. بیهوشی کوتاه مدت درمواقع ضروری ( به‌ویژه برای کودکان ) و هچنین حضور کلیه متخصصین آنکال بربالین بیماردرصورت لزوم امکان پذیراست.​

قوانین و مقررات بخش اورژانس :

کليه بيماران مراجعه كننده به اورژانس توسط پزشك اورژانس ويزيت و برحسب نياز اقدامات درماني – تشخيصي – مراقبتي در ۵ سطح دسته بندي مي شوند. بيماران پس از ترياژ ظرف ۶ ساعت براساس نياز درماني بستري – مراقبت و يا ترخيص مي‌گردند . رژيم غذايي بيمار براساس نياز بيمار و تشخيص پزشك و نوع بيماري تعيين و به امور بيماران رسيدگي مي‌گردد.
بیمار در صورت پایداری شرایط می‌تواند یک نفر به عنوان همراه کنار خود داشته باشد.
در اورژانس هراه داشتن موبایل برای بیماران ممنوع است.
در موارد خاص سریعا با مراجع قانونی ذیربط تماس حاصل شده و مدارک و مشاهدات مستند در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.​