بخش های بستری

بخش زنان

بخش زنان از بخش‌هاي تخصصي بيمارستان تندیس دارای سه اتاق وی آی پی , دو اتاق سه تخته و یک اتاق ایزوله, جمعا ۱۰ تخت فعال است و بيماران بطور مداوم و شبانه‌روزي تحت مراقبت قرار دارند. بخش زنان در طبقه دوم ساختمان بيمارستان تندیس قرار دارد.
در اين بخش كليه امكانات جهت امور مادران باردار و زنان در اختيار پزشكان و بيماران محترم قرار مي گيرد. بلوک زایمان جهت زایمان طبیعی , اتاق‌های عمل برای انجام عمل سزارین و آی سی یو نوزادان با یک طبقه فاصله و همچنین مجاورت با بخش‌های مراقبت ویژه, دسترسی سریع و آسان به تمامی امکانات مورد نیاز, در موارد لزوم میسر است .​

بخش بستری

بخش بستری درطبقه چهارم بیمارستان تندیس قرار گرفته که پذیرای بيماران با مشكلات داخلي و جهت انجام جراحي هاي مختلف است. در این بخش اتاقی برای کودکان در نظر گرفته شده . تمامي اطاق ها داراي سرويس بهداشتي و حمام جداگانه است.​