جردن (نلسون ماندلا)  ، بالاتر از اسفندیار ، خیابان تندیس ، پلاک 2

021-752540000 : تلفن  

021-75254500 : فکس

021-75254400 : وقت کلینیک

021-75254234 : وقت اورژانس

 

 
با ما در تماس باشید