آنفلوانزا در كمين است.

Category: دیگر موضوعات

گفتگوي تلويزيوني در برنامه‌ي يك فنجاان سلامت شبكه دوم با آقاي دكتر طبرسي.

آقای دکتر پیام طبرسی، متخصص داخلی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی بیمارستان تندیس.
استاد گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
رئیس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی.