اولین کارگاه آموزش آمادگی زایمان در تندیس برگزار شد

Category: اخبار

اولین کارگاه رایگان آمادگی زایمان در دو نوبت روز پنجشنبه، در بیمارستان تندیس توسط خانم سمیه خورشیدی، دارای مدرک کارشناسی ارشد مامایی و عضو جامعه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

اهداف کلاس‌ها طی هشت هفته برگزاری:

•دادن اطلاعات به منظوركاهش استرس و هيجان
•افزايش اطلاعات درموردبرنامه هاي مراقبتي وبهداشتي دربارداري، زايمان ونگه داري كودك
•كاهش اضطراب و اصلاح تفكرات نادرست وكسب مهارت براي مقابله با درد
• آموزش مهارت هاي عصبي وعضلاني
• كمك به مادربراي كاهش وكنترل درد با حداقل استفاده از دارو
• كاهش مصرف دارو در ليبر و زايمان
•افزايش اعتماد به نفس
• مستحكم كردن ارتباط اعضاي خانواده، آماده كردن پدرو اعضاي خانواده
• تطابق مناسب با دوره پس از زايمان – آموزش روشهاي تنظيم خانواده
•كمك به والدين براي كسب تجربه خوشايند
•شيردهي موفق

مادرانی که مهمان ما بودند در فضایی دوستانه با هم آشنا شدند، از اشتیاق و نگرانی‌ها و دغدغه‌هایشان گفتند، سوالاتشان را مطرح کردند.