تصاوير جراحي اسكوليوز

Category: اخبار

تصاویر قبل و بعد جراحی ، بیمار مبتلا به اسکولیوز.
بیمار مردی‌ست ۷۵ ساله كه با اسکولیوز، دیسک دو مهره ، تنگی کانال کمر و به تبع آن درد بسیار شدید پای چپ و کمر مراجعه نموده است.
. .
طی جراحی انجام شده اسکولیوز اصلاح ، تنگی کانال و دیسک طی جراحی ۴ ساعته برطرف شد بیمار سابقه انجام آنژیوپلاستی قلب نیز، در سه ماه گذشته داشته. این جراحی روز گذشته توسط آقای دکتر شمسا در بیمارستان تندیس انجام شد، متخصص بیهوشی؛ آقای دکتر فرهاد صفری .
بیمار امروز بیمارستان را ترک خواهد کرد .