توصیه‌های بهداشتی در مقابله با کروناویروس جدید

Category: مقالات علمی

توصيه‌هاي كلي سازمان بهداشت جهاني براي عموم مردم

 

استاندارد سازمان بهداشت جهانی )WHO ) برای عموم مردم به منظور کاهش در معرض قرار گرفتن با عوامل میکربی بیماریزا و جلوگیری از انتقال طیف وسیعی از بیماریها به شرح زیر است که شامل بهداشت دست، تنفس و بهداشت مواد غذایی میباشد:

مرتبا دستهای خود را با استفاده از آب و صابون شستشو کنید و یا با مواد ضدعفونی کننده الکلی ضدعفونی نمایید.

هنگام سرفه و عطسه جلوی دهان و بینی خود را با آرنج یا دستمال بگیرید و بالفاصله دستمال را دور انداخته و دست های خود را بشویید.

از تماس نزدیک با هر کسی که تب و سرفه دارد خودداری کنید.

اگر تب، سرفه و یا هرگونه مشکلی در تنفس دارید، سریعا به پزشک مراجعه کنید و سابقه سفر قبلی خود را به پزشک اطالع دهید.

هنگام بازدید از بازارهای زنده در مناطقی که در حال حاضر موارد ابتال به کروناویروس گزارش شده است، از تماس مستقیم محافظت نشده با حیوانات زنده و سطوح در تماس با حیوانات خودداری کنید.

از مصرف محصوالت حیوانی خام یا پخته نشده اجتناب کنید. گوشت خام، شیر یا اندامهای حیوانی خام باید با احتیاط نگهداری شوند تا از تماس آنها با غذاهای پخته شده و آلودگی غذا جلوگیری شود

 

براي اطلاع دقيق از اين توصيه ها كه در سه محور بهداشت فردى / بهداشت مواد غذايي / بهداشت سفر و تردد با وسائط نقليه عمومي تهيه شده را در لينك زير به دقت مطالعه نماييد.

توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني در مقابله با كرونا ويروس جديد