جراحی مغز/ تومور گلیوما

Category: مقالات علمی

بیمار مرد جوان بیست و سه ساله‌ای‌ست که با تشنج مقاوم به درمان، سردرد و ضعف خفیف اندام تحتانی سمت چپ، مراجعه کرده. طبق تصویربرداری‌های انجام شده، تومور گلیوما low grade در مدیال فرونتال جایروس و پاراسنترال لوبول و سنگولیت جایروس قرار گرفته بود. افتراق آن با بافت مغز، کار را بسیار مشکل می‌کرد که خوشبختانه بدون به جا گذاشتن نقص عصبی و ضایعه‌ی ثانویه به طور کامل تخلیه شد.
این جراحی در بیمارستان تندیس توسط آقای دکتر سنجری انجام شد.