جراحی پنومونکتومی درتندیس

Category: اخبار

سرطان ریه شایع‌ترین علت مرگ به‌علت سرطان در دنیاست. بهترین روش برخورد، تشخیص سریع و پس از مرحله بندی، در صورت عدم درگیری سایر مناطق بدن، جراحی برداشت بافت ریه به‌صورت اناتومیک و برداشت غدد لنفاوی میان سینه (مدیاستن) است. در این موارد حتی گاهی مجبور به برداشت کل یک ریه همراه با بافت‌های چسبیده به سرطان می‌شویم. این در صورتی امکان‌پذیر است که بررسی‌های قبل از عمل به ما نشان دهد که بیمار از نظر قلبی توانایی تحمل عمل را دارد و می‌تواند با باقی‌مانده ریه تنفس نرمال را داشته باشد. در این موارد، عمل ، نیاز به بیهوشی متفاوت و متخصص بیهوشی و آی سی یو بسیار توانا و مجرب دارد . معمولا عمل طولانی و پرمخاطره‌ای‌ست.
بیمار حاضر آقای ۷۶ ساله‌ای است که پس از بررسی به‌علت تنگی نفس و خلط خونی متوجه توده در ریه راست شده‌ایم که سریعا نمونه برداری شده و تشخیص سرطان ریه برای وی مطرح می‌شود .
بدون از دست دادن وقت بررسی غدد لنفاوی ،استخوان ،مغز و کبد وسایر مناطق انجام می‌شود که خوشبختانه درگیری و متاستاز رد می‌شود .
بیمار از لحاظ توانایی تحمل عمل بررسی می‌شود که نشان می‌دهد توانایی این عمل بسیار سنگین را دارد. آقای دکتر ملک‌زادگان می‌گوید؛ حین جراحی متوجه درگیری جدار قفسه سینه ( ۲ دنده) به همراه دست‌اندازی سرطان به قسمت فوقانی ریه می‌شویم که به برداشت کل ریه (پنومونکتومی) همراه با جدار قفسه سینه و لنف نودهای مدیاستن اقدام کردیم.