خط مشی

بيمارستان فوق تخصصي تنديس با تکیه بر توانمندیهای کارکنان متخصص و متعهد با بررسی مقاصد و محیط سازمانی براساس ماموریت و استراتژی‌های تدوین شده و با تأكيد و تعهد بر موضوعات “جلب رضايت ذينفعان، بهينه‌سازي مستمر در فرآيندهاي ارائه خدمات ، حفظ محيط زيست، پیشگیری از آلودگی‌ها، حذف خطرات و کاهش ریسک‌های ایمنی و بهداشت حرفه ای، ایجاد شرایط کاری ایمن و بهداشتی برای پیشگیری از آسیب و بیماری‌های ناشی از کار و صيانت از منابع انساني با مشارکت و ارائه مشاوره مورد نیاز به کارکنان”، ضمن تعهد به موارد فوق و پاي بندي به تعهدات، الزامات قانوني و ساير الزامات مرتبط قابل کاربرد، اعتقاد دارد كه با استفاده از استانداردهاي مديريتي و ترویج تفکر مبتنی بر ریسک و رویکرد فرایندی، اهداف کلان زیر را سرلوحه کارهای خویش قرار داده و خود را متعهد می داند تمامی فعالیت‌های خود را در راستای این اهداف سامان دهی نماید؛​


1. ارتقاء كيفيت خدمات سلامت با رعایت استانداردها ، مقررات و سایر الزامات قانونی مرتبط با فعالیت ها و رسالت های حوزه های خدمات تشخیصی و درمانی

2. حفظ و ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان و ترویج فرهنگ کار باکیفیت،ایمن و سازگار با محیط زیست به منظور ارائه خدمات درمانی مطلوب

3. توسعه منابع انسانی وتوانمند سازی کارکنان ارتقاء سطح دانش با استفاده از تکنولوژی و فناوری به روز

4. ارتقا کمی و کیفی خدمات تشخیصی و درمانی به منظور افزایش سطح رضایتمندی مراجعین و سایر ذینعفان

اینجانب ضمن تعهد به پیگیری مستمر بهبود سیستم های مذکور در راستاي نیل به رئوس خط مشی و بازنگری مفاد این خط مشی به صورت سالانه نسبت به نتایج حاصل از عملکرد فرایند ها و فرصت ها و ریسک ها و جهت گیری در راستای استراتژی های  بيمارستان و توجه به الزامات مالی، عملیاتی و سازمانی از مجموعه كاركنان اعم از مدیران، كارشناسان و مسئولان مربوطه تقاضا دارم که در نحوه ارتباط با مشتریان، مشاوران و سایر طرف های ذینفع تمام كوشش خود را در راستاي تحقق اهداف و برنامه ها به كار گيرند.