loader image

ديدار با علي پروين

Category: اخبار

حضور صمیمانه‌ی پیشکسوت و اسطوره‌ی فوتبال آقای علی پروین، در بیمارستان تندیس جهت بازديد از بيمارستان و همچنین دیدار و تقدير از پزشكان بيمارستان آقایان دكتر طبرسي و دکتر هاشميان كه از ابتداي شيوع كرونا در مراكز دانشگاهي در حال خدمت‌رساني به هم‌وطنان عزيزاند.