راهنمای دریافت مدارک پزشکی

مراجعین گرامی

با آرزوی سلامتی برای شما

پس از دریافت مدارک بیمه فرم زیر را با دقت مطالعه فرمایید

– مدارک تنها در یک نسخه به بیمار ارائه میشود و در صورت مفقود شدن المثنى صادر نخواهد شد.

چنانچه بیمار دارای دو یا چند بیمه تکمیلی است به تعداد بیمه های تکمیلی خود از تمامی مدارک فتوکپی تهیه کرده و بیمه پایه تامین اجتماعی خدمات درمانی نیروهای مسلح موظف به ارائه رسید یا

برابر اصل کردن کپی مدارک برای ارائه به بیمه تکمیلی می باشد.

صورتحساب بیمار حتما به مدارک پزشکی ضمیمه شود قابل ذکر است اگر در هنگام تسویه حساب صورتحساب خود را دریافت نکرده اید از واحد ترخیص یا صندوق واقع در طبقه همکف بیمارستان

تهیه فرمایید.

راهنمای دریافت مدارک پزشکی بیماران آزاد

از تاریخ ترخیص به مدت ۱۵ روز بعد با واحد مدارک پزشکی با شماره ۰۲۱۷۵۲۵۴۲۸۶ تماس گرفته میشود و به بیمار وقت مراجعه داده و تاکید میشود که همراه با صورت حساب و کارت شناسایی بیمار تشریف میاوردند برای گرفتن مدارک ( یا خود بیمار یا اقوام درجه ۱ )

راهنمای دریافت مدارک پزشکی بیماران بیمه ای

از تاریخ ترخیص به مدت ۴۰ روز بعد با واحد بیمه گری با شماره ۰۲۱۷۵۲۵۴۲۹۷ تماس گرفته میشود و خدمتشون اعلام میشود برای گرفتن مدارک خارج از تعهد و گرفتن کد پیگیری برای مراجعه به بیمه تکمیلیشان تشریف میاورند.

شماره تماس بیمارستان 75254000