آقای دکتر علی شمسا

تخصص پزشک : جراح و متخصص مغز و اعصاب , دیسک و ستون فقرات

آقای دکتر علی شمسا


جراحی مغز و اعصاب


Need a Speciallist?

Get Better Now! Just Make An Appointment